ความเป็นมา

  • Home
  • ความเป็นมา
Banner Newtron

บริษัท นิวตรอนการประมูล จำกัด เป็นบริษัทฯประกอบการให้บริการทางด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์   (e-Commerce) ซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางด้านการจัดซื้อผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ   e-Procurement  จัดตั้งในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2545 บริษัทฯ ได้รับสิทธิการเป็นตัวแทนดำเนินกิจการ และปฏิบัติการทำการประมูลแต่เพียงผู้เดียวภายใต้ลิขสิทธิ์ในระบบ นิวตรอน (newtron) ของบริษัท นิวตรอนเอจี แห่งประเทศเยอรมัน ซึ่งเป็นผู้พัฒนาและให้บริการจัดซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำของยุโรป 

New1
New2

ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2546 บริษัท นิวตรอนการประมูล จำกัดได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในสิบตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีคุณสมบัติทางด้านเทคนิคผ่านการตรวจสอบจาก NECTEC และมีความพร้อมในด้านการให้บริการตามมาตรฐานของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง รวมถึงได้รับการจัดสรรให้ดำเนินการให้บริการในเขตภาคเหนือ และภาคกลางตอนบนทั้งสิ้น 25 จังหวัด

ระบบการประมูลนิวตรอน ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั่วโลกในการดำเนินการประมูล ด้วยระบบ E-AUCTION รวมมูลค่าการจัดทำประมูลผ่านระบบนิวตรอนทั้งสิ้น มากกว่าหนึ่งหมื่นห้าพันล้านบาท ทั้งในและต่างประเทศ ด้วยระบบการดำเนินการที่ดีมีระบบรองรับการแก้ปัญหาในการประมูลที่มีประสิทธิภาพ และประสบการณ์การจัดทำประมูลในมาตรฐานสากล บริษัทสามารถดำเนินการการจัดทำการประมูลขนาดใหญ่ได้ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี 

จากประสบการณ์อันยาวนานและยึดมั่นในจรรยาบรรณของความซื่อสัตย์ รวมทั้ง ประสิทธิภาพในการให้บริการ และการนำเทคโนโลยีการเสนอราคาที่ได้รับการยอมรับจากต่างประเทศมาใช้ จึงได้รับความไว้วางใจให้ดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้กับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นของรัฐที่อยู่ในการกำกับดูแล  มามากกว่า 12 ปี  โดยยอดรวมมูลค่าการซื้อที่จัดประมูล  มากกว่า 8 หมื่นล้านบาท  มูลค่าสูงสุดของโครงการที่ทำการประมูล 2,000 ล้านบาท  และมูลค่าความสำเร็จในการประหยัดจากการประมูลสูงสุด 65% ได้รับความไว้วางใจจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.)ในการนำระบบนิวตรอนนี้  เป็นแพลตฟอร์มหลักในการพัฒนาระบบ E-COMMERCE ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ณ ปัจจุบัน ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินการ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินกิจการ ผันตัวมาเป็นผู้จัดจำหน่าย ครุภัณฑ์สำนักงาน รวมทั้งงานตกลงซื้อสินค้าต่างๆให้กับภาครัฐ ด้วยความเที่ยงตรงและการทำงานด้วยความซื่อสัตย์มาอย่างยาวนานจึงทำให้ได้รับความไว้วางใจจากภาครัฐเป็นอย่างดี

หน่วยงานที่เคยร่วมงาน